Komunikaty

Minoga, dn.  18 czerwca 2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2024/RPOZ

pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze, Minoga 9, 32-046 Minoga zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (ETAP I), a następnie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich (ETAP II) w formule „zaprojektuj i buduj”.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Dokumentacja dotycząca postępowania do pobrania na stronie Gminy Skała:

https://skala.pl/zapytanie-ofertowe-nr-2-2024-rpoz-pn-rewitalizacja-zabytkowego-budynku-kosciola-parafialnego-p-w-narodzenia-najswietszej-marii-panny-w-minodze/
https://bip.malopolska.pl/umigskala,a,2483859,zapytanie-ofertowe-nr-22024rpoz-pn-rewitalizacja-zabytkowego-budynku-kosciola-parafialnego-pw-narodz.html

Termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2024 r. do godz. 12:00

w formie:

– papierowej na adres Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze, Minoga 9, 32-046 Minoga

lub

– w formie elektronicznej na adres mailowy: jlawicki@poczta.onet.pl

Oferta w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (profil zaufany) lub podpisem osobistym (e-dowód).

Osoba do kontaktu: Ks. Proboszcz Jerzy Ławicki, tel. 602 503 655

https://bip.malopolska.pl/umigskala,a,2445827,zapytanie-ofertowe-nr-12024rpoz-pn-rewitalizacja-zabytkowego-budynku-kosciola-parafialnego-pw-narodz.html
https://skala.pl/rewitalizacja-zabytkowego-budynku-kosciola-parafialnego-p-w-narodzenia-najswietszej-marii-panny-w-minodze/

Minoga, dn.  23 kwietnia 2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/RPOZ

pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze, Minoga 9, 32-046 Minoga zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (ETAP I), a następnie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich (ETAP II) w formule „zaprojektuj i buduj”.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Załączniki do pobrania na stronie Gminy Skała:

https://bip.malopolska.pl/umigskala,a,2445827,zapytanie-ofertowe-nr-12024rpoz-pn-rewitalizacja-zabytkowego-budynku-kosciola-parafialnego-pw-narodz.html
https://skala.pl/rewitalizacja-zabytkowego-budynku-kosciola-parafialnego-p-w-narodzenia-najswietszej-marii-panny-w-minodze/

nr. rachunku odbiorcy: 94 8493 0004 0000 0061 7309 0001

Konto parafii. Odbiorca – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Minodze

Darowizna na Kościół. Jeżeli możesz wspomóc prace w parafii, uczyń to ze szczerego serca. Bóg wynagradza każde dobre dzieła.

Link do promocji Żywego Różańca wśród wiernych.

Link do cmentarza

http://www.icmentarze.pl/icmentarze/index.php/info-cmentarz-minoga/

Link widok kościoła z drona

https://www.icmentarze.pl/minoga/film/minoga.html

Link spacer we wnętrzu kościoła

https://www.icmentarze.pl/minoga/360/kosciol_minoga.html

Dekoracja kościoła na komunie

https://www.icmentarze.pl/minoga/360/kosciol_minoga2.html

Transmisja mszy św. z Minogi

https://www.youtube.com/channel/UCo8nu3xjp0qRwrD2aaYnzDQ/live