Komunikaty

Konto parafii. Odbiorca – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Minodze – nr. rachunku odbiorcy 94 8493 0004 0000 0061 7309 0001 – Darowizna na Kościół. Jeżeli możesz wspomóc prace w parafii, uczyń to ze szczerego serca. Bóg wynagradza każde dobre dzieła.

Link do promocji Żywego Różańca wśród wiernych.

https://www.youtube.com/watch?v=eQ9I0JY_dKo&feature=youtu.be

Link do cmentarza

http://www.icmentarze.pl/icmentarze/index.php/info-cmentarz-minoga/

Link widok kościoła z drona

https://www.icmentarze.pl/minoga/film/minoga.html

Link spacer we wnętrzu kościoła

https://www.icmentarze.pl/minoga/360/kosciol_minoga.html

Dekoracja kościoła na komunie

https://www.icmentarze.pl/minoga/360/kosciol_minoga2.html

Transmisja mszy św. z Minogi

https://www.youtube.com/channel/UCo8nu3xjp0qRwrD2aaYnzDQ/live

 

SŁOWO

RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PRZED WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Drodzy Siostry i Bracia,

W niedzielę 26 maja br. we wszystkich państwach tworzących Unię Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy
Unii Europejskiej. Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko
szansę na rozwój Polski pod względem materialnym
i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to – jak
często głosił to Papież – możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach. Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca
1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił
w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można
budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody
i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie
«wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?” Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie
sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was,
Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego
z właściwie ukształtowanym sumieniem. Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy
i Polski – o dobrą przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jasna Góra, 2 maja 2019 roku