Komunikaty

Konto parafii. Odbiorca – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Minodze

nr. rachunku odbiorcy: 94 8493 0004 0000 0061 7309 0001

Darowizna na Kościół. Jeżeli możesz wspomóc prace w parafii, uczyń to ze szczerego serca. Bóg wynagradza każde dobre dzieła.

Link do promocji Żywego Różańca wśród wiernych.

Link do cmentarza

http://www.icmentarze.pl/icmentarze/index.php/info-cmentarz-minoga/

Link widok kościoła z drona

https://www.icmentarze.pl/minoga/film/minoga.html

Link spacer we wnętrzu kościoła

https://www.icmentarze.pl/minoga/360/kosciol_minoga.html

Dekoracja kościoła na komunie

https://www.icmentarze.pl/minoga/360/kosciol_minoga2.html

Transmisja mszy św. z Minogi

https://www.youtube.com/channel/UCo8nu3xjp0qRwrD2aaYnzDQ/live

I N F O R M A C J A

Drodzy Parafianie i przybywający do naszego kościoła lub kaplicy goście. Mając na uwadze dobro nas wszystkich przypominamy o konieczności zachowywania przepisów sanitarnych odnoście panującej pandemii koronawirusa. Przebywanie w kościele podczas nabożeństw zobowiązuje nas do nakładania maseczki lub przyłbicy ochronnej i przebywania
w niej aż do zakończenia mszy lub nabożeństwa. Kto nie może ich używać ma przebywać  na zewnątrz kościoła dla dobra swojego i innych uczestników. Nie możemy tego lekceważyć dla własnego widzi mi się i zachowywać się w sposób nie odpowiedzialny. Widzimy co się teraz dzieje w całym kraju i naszym województwie. Nie chcemy wypraszać wiernych
z kościoła lub doprowadzić do jego zamknięcia lub ograniczenie liczby uczestników. Należy również używać płynu odkażającego z dozowników umieszczonych w wejściu do kościoła. Wystarczy podstawić rękę i zaczekać aż krople płynu spłyną na ręce. Kto nie chce tego czynić ma obowiązek przychodzić w rękawiczkach. Czyńmy to dla naszego wspólnego dobra
i zdrowia nas wszystkich  pamiętając o przykazaniu miłości bliźniego. Nie można zachowywać się egoistycznie.