Nowenna do MBM

NOWENNA
DO MATKI BOŻEJ MINODZKIEJ
MODLITWA WSTĘPNA
NAJŚWIĘTSZA PANNO, MATKO MINODZKA, której święty obraz słynął od wieków niezliczonymi łaskami i cudami, padamy przed Tobą na kolana pełni miłości, nadziei i wiary.

Tak jak przed laty przychodzili do Ciebie spętani kajdanami, chromi, wspierający się na laskach i kulach, znękani i udręczeni szukając u Ciebie pomocy i ratunku, tak my przychodzimy dziś do Ciebie z całym balastem naszego ludzkiego losu. Przynosimy Ci nasze radości, smutki, udręki, cierpienia, lęki, zwątpienia, brak nadziei i oparcia, bo Ty Matko jesteś naszą ostoją i naszą nadzieją.

Gdy nas spowija ciemność niewiary i zwątpienia…
Ty jesteś naszym światłem.
Gdy nas pętają kajdany naszych słabości i grzechów…
Ty jesteś naszą mocą.
Gdy mrozi nas lud nienawiści i złości…
Ty jesteś naszym słońcem i ogniem miłości.
Gdy dławi nas gorycz łez smutku i boleści…
Ty jesteś naszą słodyczą i radością.
Gdy przychodzi czas zwątpienia, poczucie bezsilności i rozpacz…
Ty jesteś naszą siłą i wyzwoleniem.
Gdy upadamy i giniemy…
Ty jesteś naszym ratunkiem.
Gdy niszczy nas i zabija jakiekolwiek zło…
Ty jesteś dla nas zwycięskim Dobrem.
To Ty poprzez nasze słabości, grzechy, zagrożenia, cierpienia i porażki prowadzisz nas zawsze ku dobru i szczęściu, którym jest Twój Syn Jezus Chrystus, nasz Pan, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
UWIELBIENIE
MATKO BOŻA MINODZKA, która nas oświecasz, prowadzisz i wskazujesz nam  właściwą drogę życia, chcemy Cię uwielbić jako naszą Gwiazdę Zaranną. – dlatego też  wołamy
Uwielbiamy Cię Matko Minodzka.  ( powtarzają ludzie )
Ciebie, która wyzwalasz  nas z  naszej nędzy i niedoli…
Uwielbiamy Cię Matko Minodzka.
Ciebie, która podnosisz nas z naszych upadków i klęsk…
Uwielbiamy Cię Matko Minodzka.
Ciebie, która dajesz nam siły w słabościach i odwagę w chwilach bezradności i lęków…
Uwielbiamy Cię Matko  Minodzka.
Ciebie, która jesteś dla nas Ucieczką grzesznych i Uzdrowieniem chorych…
Uwielbiamy Cię Matko Minodzka.
Ciebie, która jesteś dla nas Pocieszycielką strapionych i Wspomożeniem wiernych…
Uwielbiamy Cię Matko Minodzka.
Ciebie, którą czcimy w Twoim przesławnym obrazie…
Uwielbiamy Cię Matko Minodzka.
Ciebie, która dajesz światło i jasność wiary, siłę i zapał nadziei oraz twórczy żar miłości…
Uwielbiamy Cię Matko Minodzka.
Pieśń: Cześć Maryi…
DZIĘKCZYNIENIE
NASZA MATKO MINODZKA składamy Ci  dzisiaj nasze dziękczynienie: wołając: Dziękujemy Ci Matko Minodzka.
Za to, że od wieków pochylasz się łaskawie nad nami…
Dziękujemy Ci Matko Minodzka.
Za to, że od wieków otaczasz nas swoją macierzyńską opieką i miłością…
Dziękujemy Ci Matko Minodzka.
Za to, że dzięki Tobie nie jesteśmy zdani jedynie na siebie…
Dziękujemy Ci Matko Minodzka.
Za to, że dzięki Tobie nie jesteśmy już samotni i bezradni…
Dziękujemy Ci Matko Minodzka.
Za to, że dzięki Tobie nie jesteśmy już opuszczeni i bezsilni…
Dziękujemy Ci Matko Minodzka.
Za to, że zawsze swoją pomocą i przykładem prowadzisz nas do Chrystusa i Jego Kościoła gdzie odnajdujemy swoje dobro i szczęście…
Dziękujemy Ci Matko Minodzka.
Za to, że zawsze wysłuchujesz naszych próśb z którymi przychodzimy do Ciebie…
Dziękujemy Ci Matko Minodzka.
Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy…
PROŚBY
MATKO BOŻA MINODZKA, Ty w Kanie Galilejskiej prosiłaś swojego Syna, by pomógł ludziom, dlatego  zanosimy do Ciebie dzisiaj nasze modlitwy i prosimy, byś wstawiała się również za nami:
Wołamy więc do Ciebie: Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byśmy zawsze byli wierni Bogu, Chrystusowi, Jego Ewangelii i Kościołowi do którego należymy od naszego chrztu…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byśmy wiedli życie godne chrześcijan, wierzących w Twojego Syna…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byśmy zawsze kierowali się w naszym życiu Jego prawdą, sprawiedliwością i miłością…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byśmy umieli przezwyciężyć swoje słabości i wady…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byśmy umieli wyzwalać się z nienawiści i złości…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byśmy umieli wyzwalać się z naszego zakłamania i lenistwa…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byśmy umieli wyzwalać się z  grzechu pijaństwa i lekkomyślności…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byśmy umieli żyć w sposób odpowiedzialny i twórczy dla chwały Boga i dobra naszych bliźnich…
Prosimy Cię Matko Boża Minodzka.
By omijały nas wszelkie klęski i nieszczęścia…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
By omijały nas wojny, choroby i głód chleba…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
By omijały nas wszelkie niedole, bóle, smutki i cierpienia…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
By wszystkim naszym poczynaniom towarzyszyło   błogosławieństwo Boże i Twoje Matko łaskawe wsparcie…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byśmy cieszyli się zawsze radością i szczęściem życia…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byś zawsze wysłuchiwała naszych próśb z którymi do Ciebie przychodzimy…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
Byś wysłuchała tych podziękowań i próśb naszych z którymi dziś przyszliśmy do Ciebie…
Prosimy Cię Matko Minodzka.
prośby i podziękowania z kartki…
Pieśń: Matko Minodzka do Serca Twego…

ZAKOŃCZENIE
MATKO MINODZKA, sprzed Twego obrazu nasi przodkowie odchodzili wolni od kajdan, ciężarów kalectwa, chorób, niedoli i smutku.
Dozwól nam, abyśmy i my dzisiaj tu przed Twoim obliczem zgromadzeni otrzymali od Ciebie łaskę wolności od wszystkiego co nas gnębi, jest ciężarem i udręką.
Uzdrów nasze dusze i ciała. Dodaj nam siły do dobrego i pięknego życia. Obdarz radością i odwagą byśmy przez swoje życie wiernie i wytrwale dążyli do Twego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Pieśń: Przed tak wielkim sakramentem…
Modlitwa
BOŻE, TY W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE ZOSTAWIŁEŚ NAM PAMIĄTKĘ SWEJ MĘKI, + DAJ NAM TAKĄ CZCIĄ OTACZAĆ ŚWIĘTE TAJEMNICE CIAŁA I KRWI TWOJEJ,  + ABYŚMY NIEUSTANNIE DOZNAWALI OWOCÓW TWEGO ODKUPIENIA. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Błogosławieństwo Najświętszym sakramentem
Na zakończenie:
Pieśń: Serdeczna Matko opiekunko ludzi…