Ogłoszenia duszpasterskieOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

JEZUSA CH. KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22.11.20

1.Dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.  

2.Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła.

3.Liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o swoje owce, że dla nich umarł  i zmartwychwstał i wreszcie, ukazuje nam prawo miłości Boga i człowieka jako praktyczną realizację jego nauki.

4.W tygodniu na mszy modlimy się…

5.W tygodniu patronują nam: 24 – Święci Andrzej Dung-Lac
i Towarzysze, męczennicy wietnamscy.

6. W zakrystii do nabycia kalendarze rolnicze oraz  z wieńcami dożynkowymi.

6.Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W  niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny czas.

7.Umocnieni Bożym błogosławieństwem, podejmijmy zadania codziennego spełniania uczynków miłości.