Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

11 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 16.06.24

1. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam w przypowieści „o ziarnku gorczycy” rozwój królestwa Bożego, ale też słowami św. Pawła przypomina nam, że za uczynki dokonane w ciele, dobre lub złe, otrzymamy zapłatę przed trybunałem Chrystusa. Czy jesteśmy na to spotkanie gotowi? W prostych słowach, za pomocą przypowieści Pan Jezus przybliża rzeczywistość Bożego królestwa, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni. Kończący się rok szkolno-katechetyczny niech nas pobudzi do refleksji: na ile z tego zaproszenia skorzystaliśmy.

2. W piątek – 21, zakończy się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Na dziękczynną Mszę Świętą zapraszamy w piątek o g.9.00. Od g.8.30 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

3. Z okazji Dnia Ojca pamiętajmy o ojcach w tym dniu.

4. Na dzień 20 czerwca ONZ wyznaczyła Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. W Kościele ten dzień obchodzimy w ostatnią niedzielę września, ale chciejmy serdeczną modlitwą otoczyć tych, którzy z powodu wojny czy prześladowań musieli opuścić swój rodzinny dom i swoich bliskich.

5. Na mszach w tygodniu modlimy się…

6. W tygodniu patronują nam: 17 – św. Brat Albert Chmielowski, którego postawa służby najuboższym i spychanym na margines życia przypomina o wielkości i godności każdego człowieka. 21 – św. Alojzy Gonzaga, młodziutki jezuita, odznaczający się gorliwością w spełnianiu zakonnych praktyk i pielęgnowaniu chorych.

7. W sobotę spotkanie dla ministrantów oraz chętnych podjęcia się służby przy ołtarzu Pańskim. Prosimy rodziców o wsparcie i zachęcenie synów.

7. Zatroszczmy się o to, by mogło wzrosnąć zasiane w naszych sercach ziarno prawdy, dobra, piękna i miłości. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w walce ze złem, które zagraża ziarnu Słowa.