Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 NIEDZIELA WIELKANOCY – 11.04.21

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

2. Przed 11 laty dotknęła nas tragedia katastrofy w Smoleńsku. Na katyńskiej ziemi, która nosi w sobie ofiarę z życia kwiatu polskiej inteligencji lat międzywojennych, została złożona ofiara przez tych, dla których Bóg, honor i ojczyzna były najwyższymi wartościami.

3. O g. 15.00 w godzinie miłosierdzia, zapraszamy do modlitwy w rodzinie Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.

4. W tygodniu na mszach modlimy się…

5. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

6. Wychodząc z kościoła w przedsionku są do zabrania maseczki ochronne. Możemy wziąć 5 szt. To prezent od naszej straży z Minogi. Dbajmy o siebie i innych.

7. Słowo ks. Biskupa…

8. W każdym dniu i o każdej porze niech nasze serca wielbią miłosierdzie Boże. Miłosierdzie to imię Boga, jak pisał papież Franciszek. Myślmy wszyscy o tej prawdzie, rozważajmy ją w naszych sercach i pamiętajmy, że, cokolwiek i gdziekolwiek robimy, nasze szczęście i życie trwa dzięki miłosierdziu Boga. Umocnieni uczestnictwem w Najświętszej Ofierze, idźmy w naszą codzienność i starajmy się świadczyć, że Bóg jest
z nami poprzez spełnianie czynów miłości. Niech nas w tym umocni błogosławieństwo Boże, które teraz przyjmiemy.