Ogłoszenia duszpasterskie

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

6 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 16.02.20

 

  1. W dzisiejszej liturgii słowa Chrystus ukazuje nam przykazania Boże jako sposób na osiągnięcie zbawienia. Nie jest to droga łatwa, człowiek nie pokona jej o własnych siłach, ale jeżeli zaufa Chrystusowi i pójdzie z Nim przez życie, to dojdzie do domu Ojca.
  2. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
  3. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.
  4. W tygodniu na mszy modlimy się…
  5. W sobotę 22 przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku.
  6. „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” – niech te słowa przypominają nam się jak najczęściej w najbliższym tygodniu. Myślmy o tym, co możemy zrobić, aby wymagać od siebie więcej, aby dążyć do jeszcze większej doskonałości. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech stanie się ono naszym umocnieniem do szukania woli Bożej i odnajdywania prawdziwej mądrości na kartach Pisma Świętego.

 

 

 

 

 

 

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego

Dyżur  w każdą I, III  niedzielę miesiąca po mszy
o g.8.00. Spotkanie w innym terminie można uzgodnić telefonicznie – tel. 602 308 343. Doradca Życia Rodzinnego pani Olga Batko. Nr misji 1/2018