Ogłoszenia duszpasterskie

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

6 NIEDZIELA WIELKANOCY – 17.05.20

  1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.
  2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, która będzie jutro. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. A jutro o g.17.00 specjalna adoracja Naj. Sak. ze św. Janem Pawłem II na którą serdecznie zapraszam.
  3. W poniedziałek rozpoczniemy też doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.
  4. W tygodniu na mszy św. modlimy się…
  5. W naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Naj. po mszy o g.18.00.
  6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę od piątku będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

7.Umocnieni Chrystusem w Eucharystii nie zapominajmy, że podstawą wszelkiego działania jest miłość. By mogła się ona w pełni rozwinąć, musimy dostrzec otrzymaną na chrzcie świętym duchową moc. Trwając
w Panu, nauczymy się czynić dobro każdego dnia, a błogosławieństwo Boże niech napełnia nas życiem.

 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Na początek chcemy wszystkich, całą parafię, bardzo serdecznie pozdrowić. Ogarnięci Bożą radością, informujemy, że na prośbę Waszego Proboszcza my, duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu – Bernardyni, przeprowadzimy w Waszej Parafii Misje Święte.Długa tradycja mówi nam, że Misje Święte to celebrowanie tajemnicy zbawienia, to wielkie dni sprawowania, głoszonym słowem Bożym i uroczystościami, tajemnicy miłosierdzia Bożego. To czas łaski dany nam przez samego Boga, który zaprasza nas do pogłębienia życia wiarą, będącą rękojmią i zadatkiem naszego zbawienia, do umocnienia naszej nadziei, bo tak łatwo ją tracimy w momentach zwątpienia, do rozpalenia serc ogniem Bożej miłości, opartej na przebaczeniu, całkowitym zaufaniu oraz ofiarowaniu siebie. Bardzo serdecznie zapraszamy Was na tę ucztę łaski i miłosierdzia. Jesteście przecież ludźmi szlachetnymi i pełnymi dobrej woli. Chcecie ratować świat przed niebezpieczeństwem nowej zagłady, a nasz polski naród przed groźbą niewiary, demoralizacji i nienawiści oraz niezgody. Pragniecie gorąco, by w rodzinach zapanowała miłość, zgoda i wzajemne zrozumienie. Żyjemy w nowym XXI wieku i III tysiącleciu chrześcijaństwa. Jest to dla nas wielka łaska, a równocześnie wezwanie, by wiarę i wartości duchowe wdrażać w swoje życie. Coroczne rekolekcje mają na celu pogłębienie życia religijnego, zaś misje, generalną naprawę życia wewnętrznego człowieka, który jest Dzieckiem Bożym. Mają zintegrować całą Parafię, jako duchową wspólnotę Dzieci Bożych. Wołamy zatem do Was słowami naszego umiłowanego rodaka, świętego Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Przybywamy do Was jako duchowi synowie św. Franciszka, ale również jako synowie Maryi, Matki Najświętszej, pod okiem której odbywała się nasza duchowa formacja w Kalwarii Zebrzydowskiej, a którą Chrystus dał nam wszystkim za Matkę w czasie agonii na krzyżu. Zechciejmy zatem wraz z Maryją wpatrywać się i wsłuchiwać w Chrystusa. Uczmy się w czasie tych świętych zamyśleń Maryjnej umiejętności rozważania spraw Bożych w nadziei, że w tym znajdziemy pokój ducha i prawdziwe szczęście. Zróbmy więc wszystko cokolwiek powie nam Chrystus, Jej Syn. Ten czas Misji Świętych może zadecydować o całym naszym życiu, a nawet o naszym zbawieniu. Dla wielu będą to ostatnie misje w życiu. Umiłowani, Siostro i Bracie! Może Chrystus w czasie tych misji chce dać Ci ostatnią szansę na poprawę życia, nawrócenie, porzucenie nałogów i podjęcie ścieżki pokoju, dobra i miłości. Drodzy Młodzi Przyjaciele! Maryja w tym świętym czasie pragnie wskazać Wam właściwą hierarchię wartości i przywrócić wiarę w sens życia przyprowadzając Was do swego Syna Jezusa Chrystusa i ucząc zasłuchania w Jego słowa. Kochane Dzieci! Maryja nasza najlepsza Matka, pragnie przez posługę kapłanów i misjonarzy ukazać Wam jak bardzo Chrystus, Jej Syn Was ukochał i jak bardzo pragnie Waszej obecności w Kościele. Czcigodni Rodzice, Nauczyciele, Katecheci, Członkowie Grup Parafialnych!!! Zechciejcie zaprosić do udziału w Misjach Świętych swoich najbliższych, krewnych, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Niech nikogo nie zabraknie w tym czasie w świątyni. Kochani Chorzy i Cierpiący! Jesteście Skarbem Kościoła. Ofiarujcie swoje modlitwy i cierpienia błagając Boga o bogate owoce misyjne w całej Waszej wspólnocie Parafialnej. Zechciejcie Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia każdego dnia, począwszy od tej 2 Niedzieli Wielkiego Postu, czyli od dzisiaj, ofiarować choć „dziesiątek różańca”, polecając intencje Misji Świętych, które przed nami. Obecny trzechletni program duszpasterski przeżywamy pod hasłem „Eucharystia daje życie”,
a ten rok pod hasłem Wielka Tajemnica Wiary”, któremu towarzyszy motto z Biblii: abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał”. Chcemy ten święty czas przeżyć pod opieką Maryi, Niewiasty Eucharystii, oraz pod duchowym przewodem św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, którego beatyfikację obchodzić będziemy 7 czerwca, wielkich miłośników Eucharystii. Niech nauczanie tych Wielkich Polaków i ludzi wielkiej wiary, stanie się nam na powrót bliskie, gdyż  byli oni nieustannie zatroskani o dobro nas wszystkich, dając wiele wskazań co do życia moralnością, miłosierdziem i troską o nasze życie rodzinne i społeczne, ale nade wszystko troską o rozwój naszej wiary. Nich zatem Duch Święty oświeci nas wszystkich swoim światłem, byśmy dobrze przygotowali się do tego wielkiego wydarzenia i jeszcze lepiej je przeżyli dzięki łasce Bożej. Z wyrazami szacunku i pamięci modlitewnej misjonarze: OO. Bernardyni.                                                                                                                                                                                                                                                                

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego

Dyżur  w każdą I, III  niedzielę miesiąca po mszy
o g.8.00. Spotkanie w innym terminie można uzgodnić telefonicznie – tel. 602 308 343. Doradca Życia Rodzinnego pani Olga Batko. Nr misji 1/2018