Ogłoszenia duszpasterskie

V NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 5.02.23

1. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Słuchajmy tego, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

2. W sobotę – 11 wspomnienie N.M.P. z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji do którego przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. Dzień Chorego jest dobrą okazją, aby przypomnieć sobie o chorych, zarówno tych
w naszej rodzinie, jak i sąsiedztwie. Warto byłoby zatroszczyć się dla chorego zarówno o pomoc duchową – posługę sakramentalną, jak i pomoc fizyczną – posprzątanie domu chorego, zrobienie zakupów, a może i wsparcie materialne. Każdy taki dobry uczynek będzie światłem rozświetlającym świat.

4. Wezwanie Maryi z Lourdes i z wielu innych miejsc nadzwyczajnej ingerencji Bożej także na naszej polskiej ziemi ciągle jest aktualne. W trudnych, pełnych lęków i obaw, niepewności i realnych zagrożeń współczesnych czasach nieustannie z wiarą i ufnością zwracajmy się do Maryi, Matki naszej najlepszej i Orędowniczki u Boga. Nie zapominajmy o naszej nowennie do MBM. w każdą pierwszą środę miesiąca.

5. W tygodniu patronują nam: 6 – św. św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu, którzy zginęli za wiarę w Chrystusa w XVI wieku. 10 – św. Scholastyka, dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy, na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Bogu.

6. W tygodniu na mszy modlimy się…

7. Dziękuję wszystkim tym którzy pod przewodem ks. Mariusza i p. Zygmunta rozebrali szopkę, choinki choć warunki pogodowe były niełatwe, musieli się natrudzić.

8. „Ewangelia to sól, a wyście zrobili z niej cukier” – mówił francuski poeta. Jako chrześcijanie mamy być „solą ziemi” – nie możemy, jak kameleon przybierać barwy swojego otoczenia, ale mamy być namacalnym znakiem królestwa Bożego w miejscu pracy, szkole, urzędzie miasta, w naszej skłóconej, rozwiedzionej rodzinie.