Ogłoszenia duszpasterskie

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 17.01.21

1. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

3. Na Mszy w tygodniu modlimy się za wiernych parafii oraz w intencjach.

4. Najpierw jest msza święta a potem rodziny dostają pakiet kolędowy dostarczany do każdej rodziny.

5. W czwartek – 21 Dzień Babci, a 22 Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta
w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

6. W tygodniu patronują nam: – 19 – św. Józef Sebastian Pelczar, biskup, założyciel tzw. Sercanek, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy; – 21 – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana.

7. Słowo ks. Biskupa…

8. Sensem życia chrześcijanina jest szukanie Boga, który jest miłością. Mamy nadzieję, że ostatecznie znajdziemy Go i spotkamy kiedyś u kresu naszych ziemskich dni. Żeby tak się stało, prośmy o umocnienie naszych dążeń Jego błogosławieństwem.