Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

3 NIEDZIELA WIELKANOCY – 14.04.24

1.Kolejna niedziela wielkanocna uobecnia nam najważniejsze wydarzenie zbawcze, jakim była Chrystusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie. Te wydarzenia mobilizują nas do ożywiania wiary, a jednocześnie do świadczenia o dziele zbawczym Jezusa Chrystusa.

2.Człowiek może się nawrócić i otrzymać odpuszczenie grzechów jedynie w imię Jezusa Chrystusa. Czy jest w nas wystarczająca wiara w naszego Pana
i Zbawiciela, aby się nawrócić i otrzymać odpuszczenie grzechów?

3.Zmartwychwstały Pan Jezus, ukazując się swoim uczniom i przyjaciołom, dawał im dowody, że żyje. W przeznaczonym na dzisiaj fragmencie Ewangelii słyszymy o jednym z takich spotkań, a na kartach Pisma Świętego można znaleźć więcej takich opisów.
W tę trzecią niedzielę Wielkanocy, obchodzoną w naszej ojczyźnie jako Niedzielę Biblijną, inaugurujemy w Polsce Tydzień Biblijny. Pragniemy zachęcić wszystkich Parafian do indywidualnej lektury i medytacji Biblii, by spotkać Pana, który mówi do swojego ludu. Zachęcamy do pogłębiania wiary i wiedzy religijnej.

2.Dzisiaj przeżywamy też ustanowione przez Sejm RP na pamiątkę rocznicy przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I święto Chrztu Polski.

3.W tygodniu na mszy modlimy się…

4.Drodzy Wierni i Duszpasterze diecezji kieleckiej!Papież Franciszek w encyklice Laudato si proponuje „zatrzymać się na chwilę, by zastanowić się, co dzieje się w naszym wspólnym domu”. Naszym wspólnym Domem jest rodzina, parafia, miasto, wioska, a w sensie szerokim cała Polska – nasza Ojczyzna. Dlatego w klimacie walki „dobra ze złem”, bardzo proszę o modlitwę o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i o ducha obywatelskiego wyrażającego się w trosce o to, kto zarządza naszym Domem, naszymi miastami i gminami. Podejmujmy więc właściwe decyzje, nie tylko w roku wyborów samorządowych, ale w każdych, innych okolicznościach, aby nasz Dom był ewangelicznie dobry, pełen szacunku do wszystkich jego mieszkańców i otwarty na wielki Boży dar jakim jest życie. Wasz Biskup † JAN PIOTROWSKI

5.W sobotę po mszy spotkanie dla ministrantów.

6.Pokrzepieni słowem Bożym i Ciałem Pańskim rozpoczynamy tydzień Biblijny. Przeżyjmy go w głębszej więzi ze zmartwychwstałym Panem, który jest żywym centrum Wspólnoty Bożej, Kościoła – Komunii, do którego mamy łaskę należeć od momentu chrztu świętego. Przyjmiemy na koniec adoracji błogosławieństwo Boże. Niech ono nas umacnia w regularnym, codziennym słuchaniu słowa, które Bóg do nas kieruje. Niech Księga Dziejów Apostolskich towarzyszy nam jako Przewodnik. Otwierajmy ją każdego dnia, aby stawała się otwartym źródłem Bożego Światła dla naszych umysłów i Ducha Prawdy dla naszych dusz.