Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

24 –  NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 13.09.20

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie
18 – święto Św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci
i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

2. W poniedziałek – 14 święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.
Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

3. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego 15 we wtorek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która jak nikt inny była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

4. Na mszach w tygodniu modlimy się…

5. W czwartek – 17 w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

6. W tygodniu patronują nam:16 – święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku. 18 – św. Stanisław Kostka, zakonnik ze zgromadzenia jezuitów, patron Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy.

7. W sobotę spotkanie dla młodzieży chcącej przystąpić do sakramentu bierzmowania z klasy 8 oraz tych którzy już skończyli  8 klasę, są w szkołach średnich. a nie byli jeszcze u tego sakramentu po mszy o g.16.00

7. Wezwani przez Chrystusa do okazywania miłosierdzia naszym bliźnim, chciejmy się uczyć od Niego przebaczenia. Niech rozpoczynający się tydzień będzie dla nas okazją do rozpoznania tego, komu
w najbliższym czasie powin­niśmy okazać miłosierdzie, zgodnie z wezwaniem Chrystusa. Niech Pan Jezus nam błogosławi i pomaga wybierać dobro, a odrzucać zło.


Misje Święte w parafii  Narodzenia NMP w Minodze

11  – 18 Październik  2020 r.

,, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Tej  Ziemi……”

Niedziela – 11.10. 2020 –  
,, Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.”

7. 50 – Wprowadzenie Misjonarzy,  przekazanie stuł i kluczy,
          ,,Veni  Creator”

8. 00 – Msza Św. z nauką ogólną

10.00kap. – Msza Św. z nauką ogólną

12.00 – Msza Św. z nauką ogólną

16.30 – Nauka stanowa dla Mężczyzn

17.00 – Msza Św. z nauką ogólną, po Mszy Św. Różaniec

20.15 – Śpiew pieśni Maryjnych,  Rozważanie, Procesja, Apel

Poniedziałek – 12.10.2020 – Dzień Zmarłych:   
,, Jam jest zmartwychwstanie i życie”

7.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

8.00 – Msza Św. z nauką ogólną

10.00 – Msza Św. z nauką ogólną

11.15 – 14.00 spotkania z dziećmi

17.00  –  Na Cmentarzu; Msza Św. Procesja z Różańcem, Apel


Wtorek – 13.10.20
Dzień Chorych:
,, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz.”

7.45 –  Koronka

8.00 – Msza Św. z nauką ogólną

9.30. – spowiedź chorych

10.00 – Msza Św. dla chorych, Nabożeństwo i błog. Naj.
            Sakramentem

12.00 – odwiedziny chorych

11.30 – 14.00 spotkania z dziećmi

16.30 – nauka stanowa dla kobiet

17.00 – Msza Św. z nauką ogólną po Mszy Różaniec

20.15 – Śpiew, Rozważanie, Procesja, Apel

Środa – 14.10.20 – Dzień Miłosierdzia Bożego:
,, Miłosierdzie Boże trwa na wieki”

7.45 – Koronka

8.00 – Msza Św. z nauką ogólną

10.00 – Msza Św. z nauką ogólną

17.00 – Msza Św. z nauką ogólną, Nabożeństwo Pokutne,
            Różaniec

20.15 – Śpiew, Rozważanie, Procesja, Apel


 Czwartek – 15.10.20 Dzień Spowiedzi Świętej:
,, Wstanę i pójdę do Ojca”

7.45 – Koronka

8.00 – Msza Św. z nauką ogólną po kazaniu spowiedź do godz.

10.00 – Msza Św. z nauką ogólną po kazaniu spowiedź

11.30 – Spowiedź  dzieci

12.00 – Msza Św. dla dzieci I – VIII

16.00 – Spowiedź

17.00 – Msza Św. z nauką ogólną

20.15 – Śpiew, Rozważanie, Procesja, Apel

Piątek – 16.10.20 – Dzień Pojednania Rodzin:
,, Pokój zostawiam Wam”

7.45 – Koronka

8.00 – Msza Św. z nauką ogólną

10.00 – Msza Św. z nauką ogólną

17.00 – Msza Św. z nauką ogólną, Nabożeństwo odnowy
            religijnej rodzin. Matki przychodzą z obrazem Matki
            Bożej, Ojcowie ze świecami, dzieci i młodzież
            z Różańcami, Apel


Sobota – 17.10.20 – Dzień Maryjny: ,, Oto Matka Twoja”

7.45 – Koronka

8.00 – Msza Św. z nauką ogólną

10.00 – Msza Św. dla Rodzin z małymi dziećmi

12.00 – Msza Św. z nauką dla młodzieży

17.00 – Msza Św. z nauką ogólną, Różaniec, oddanie się Maryi

20.15 – Śpiew, Rozważanie, Procesja , Apel

Niedziela – 18.10.20 – Dzień zakończenia Misji Św.
„Wy jesteście świadkami tego”

7.45 – Koronka

8.00 – Msza Św. z nauką ogólną

10.00kap. – Msza Św. z nauką ogólną

12.00 – Msza Św. z nauką ogólną

15.00 – Msza Św. z nauką o Krzyżu, Procesja z modlitwą
              Różańcową po Minodze, Adoracja Krzyża, Uroczyste
              błogosławieństwo