Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

11 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       – 13.06.21

1. Słowo Boże, które słyszymy w liturgii słowa, czasami może wydawać się nam jak drobne ziarno gorczycy, lecz jeśli padnie na podatny grunt naszego serca, wyrośnie z niego zaskakujący nas krzew, który da schronienie wielu. Nie odrzucajmy nigdy poruszeń serca, których źródłem jest słowo samego Boga. Niech pomaga nam nie tylko w głębszym przeżywaniu Eucharystii, lecz także uwrażliwia na natchnienia Ducha Świętego w codzienności.

2. Nabożeństwo czerwcowe codziennie. To już prawie połowa miesiąca, więc pytamy siebie, czy uczestniczę w nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, czy modlę się Koroną do miłosierdzia Bożego czy korzystam z sakramentu pojednania. W zabieganym świecie nie można zgubić tego, co najistotniejsze – spraw duszy.

3. Wczoraj witaliśmy obraz św. Józefa z Jezusem i Maryją. Rozpoczęła się tzw., peregrynacja, która zakończy się w sobotę. Codziennie mamy możliwość modlitwy do św. Józefa, Jezusa i Maryi. Będziemy to czynić po południu o g.17.30, 19.00. Przychodźmy na msze św. jak nam pasuje i mamy na to czas. Dotyczy to również przygotowujących się do sak. bierzmowania. Po mszy czas na osobistą modlitwę. W sobotę obraz zawędruje na g.10.00 do kaplicy w Sułkowicach gdzie zostanie odprawiona msza św. Po niej czas osobistej modlitwy. O g.12.00 obraz powróci do kościoła. O g.15.30. msza św. i pożegnanie obrazu.

4. W tygodniu na mszy modlimy się…

5. Wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju, biskupi
z uznaniem przyjęli decyzję rządu o zmianie ograniczeń sanitarnych
w kościołach i budynkach przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego. Podjęli także jednogłośnie decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane. Dyspensy te zostaną zniesione od 20 czerwca br., jednocześnie we wszystkich diecezjach.

6. Od 20 tj. najbliższa niedziela wraca msza św. do kaplicy na godz.10.00. Nie będzie więc tej mszy w kościele. W Minodze 27 msze św. o g.8.00. 10.00kap. 12.00. 16.00. Na czas wakacji, tj. w lipcu i sierpniu już od 4 lipca nie będzie mszy św. o g.16.00.  Wróci ona po wakacjach we wrześniu.

7. W tygodniu patronują nam: 14 – bł. Michał Kozal, biskup, męczennik
w obozie w Dachau; 17 – św. Albert Chmielowski, zakonnik, założyciel albertynów i albertynek, wzór troski o ubogich.

8. Nasza wiara, jeśli otwarta jest na współpracę z łaską, może dokonywać rzeczy wielkich. Tak właśnie żyjemy w oczekiwaniu, byśmy mogli poznać, zobaczyć owoce naszych modlitw, wyrzeczeń, naszego trwania przy Bogu. Prośmy Go o błogosławieństwo, aby każde ziarno, które dziś zostało w nas rzucone, wyrosło z całą mocą.

Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 67/21

DEKRET

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA – 102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym  odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski        BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz KANCLERZ KURII