Ogłoszenia duszpasterskie

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

15 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 12.07.20

 1. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
 2. Dziś druga msza w Minodze o g.10.00 a suma o 12.00
  w kaplicy w Sułkowicach z racji odpustu.
 3. W tygodniu patronują nam: 13 – święci Andrzej Świerad
  i Benedykt, pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier. 15 – św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła, jeden z wybitny teolog średniowiecza. 16 – N.M.P. z Góry Karmel. Na Górze Karmel duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy.
 4. Wspomnienie Maryi z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, historia szkaplerza. Matka Boża objawiła to generałowi karmelitów w 1251 roku. Obiecała każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Prośmy Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus.
 5. Na mszy w tygodniu modlimy się…
 6. W najbliższą niedzielę w naszej parafii odbędzie się dzień seminaryjny. Seminarium pragnie spłacać dług wdzięczności wobec Całej Wspólnoty Parafialnej, sprawowaną liturgią Mszy św.,
  świadec­twem życia i głoszonym tego dnia Słowem Bożym. Dziękujemy za modlitwę, duszpasterską troskę o powołania oraz materialne wsparcie naszego kapłań­skiego Wieczernika. W sposób szczególny wdzięcznością obejmujemy wszyst­kich cierpiących, którzy swoje doświadczenia ofiarują za nowe i święte powo­łania kapłańskie. Podczas Parafialnego Dnia Seminaryjnego alumni pragną dać świadec­two o tym, że to Jezus Chrystus jest Panem powoła­nia, i że droga powołania jest stale otwarta także przed młodymi. Serdecznie dziękuję za duchową i materialną troskę o nasze Semina­rium. Polecając łaskawości, życzliwości i modlitwie dzieło powołań i naszą wspólną Alma Mater, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku.
  Ks. dr Paweł Tambor Rektor.
 7. Drodzy Diecezjanie! Cieszymy się z wyniesienia do godności arcybiskupiej Księdza Prałata Henryka Jagodzińskiego, któremu Ojciec Święty Franciszek powierza misję Nuncjusza Apostolskiego w Ghanie. Tym samym posługa Księdza Arcybiskupa Nominata wpisuje się w posłanie misyjne, które Kościołowi powierzył Pan Jezus mówiąc: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Wdzięczni Ojcu Świętemu za tę nominację, pamiętajmy o modlitwie w intencjach Ojca Świętego,
  a także polecajmy Bogu przez wstawiennictwo Maryi Matki Kościoła
  i Matki Łaskawej Kieleckiej posługę Księdza Arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego. Proszę szczególnie o dar modlitwy w dniu Jego święceń biskupich, które przyjmie w Katedrze Kieleckiej 18 lipca br.
  Z darem pasterskiego błogosławieństwa Wasz Biskup † Jan Piotrowski.
  8. Od 19 do 26 lipca XXI Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem – Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa.
 8. „Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą” – tego czego doświadczamy na Eucharystii nie doświadczymy nigdzie indziej. Jako chrześcijanie mamy szczęście przebywania w obecności Pana – niech to szczęście towarzyszy nam każdego dnia i prowadzi nas do życia wiecznego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Na początek chcemy wszystkich, całą parafię, bardzo serdecznie pozdrowić. Ogarnięci Bożą radością, informujemy, że na prośbę Waszego Proboszcza my, duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu – Bernardyni, przeprowadzimy w Waszej Parafii Misje Święte.Długa tradycja mówi nam, że Misje Święte to celebrowanie tajemnicy zbawienia, to wielkie dni sprawowania, głoszonym słowem Bożym i uroczystościami, tajemnicy miłosierdzia Bożego. To czas łaski dany nam przez samego Boga, który zaprasza nas do pogłębienia życia wiarą, będącą rękojmią i zadatkiem naszego zbawienia, do umocnienia naszej nadziei, bo tak łatwo ją tracimy w momentach zwątpienia, do rozpalenia serc ogniem Bożej miłości, opartej na przebaczeniu, całkowitym zaufaniu oraz ofiarowaniu siebie. Bardzo serdecznie zapraszamy Was na tę ucztę łaski i miłosierdzia. Jesteście przecież ludźmi szlachetnymi i pełnymi dobrej woli. Chcecie ratować świat przed niebezpieczeństwem nowej zagłady, a nasz polski naród przed groźbą niewiary, demoralizacji i nienawiści oraz niezgody. Pragniecie gorąco, by w rodzinach zapanowała miłość, zgoda i wzajemne zrozumienie. Żyjemy w nowym XXI wieku i III tysiącleciu chrześcijaństwa. Jest to dla nas wielka łaska, a równocześnie wezwanie, by wiarę i wartości duchowe wdrażać w swoje życie. Coroczne rekolekcje mają na celu pogłębienie życia religijnego, zaś misje, generalną naprawę życia wewnętrznego człowieka, który jest Dzieckiem Bożym. Mają zintegrować całą Parafię, jako duchową wspólnotę Dzieci Bożych. Wołamy zatem do Was słowami naszego umiłowanego rodaka, świętego Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Przybywamy do Was jako duchowi synowie św. Franciszka, ale również jako synowie Maryi, Matki Najświętszej, pod okiem której odbywała się nasza duchowa formacja w Kalwarii Zebrzydowskiej, a którą Chrystus dał nam wszystkim za Matkę w czasie agonii na krzyżu. Zechciejmy zatem wraz z Maryją wpatrywać się i wsłuchiwać w Chrystusa. Uczmy się w czasie tych świętych zamyśleń Maryjnej umiejętności rozważania spraw Bożych w nadziei, że w tym znajdziemy pokój ducha i prawdziwe szczęście. Zróbmy więc wszystko cokolwiek powie nam Chrystus, Jej Syn. Ten czas Misji Świętych może zadecydować o całym naszym życiu, a nawet o naszym zbawieniu. Dla wielu będą to ostatnie misje w życiu. Umiłowani, Siostro i Bracie! Może Chrystus w czasie tych misji chce dać Ci ostatnią szansę na poprawę życia, nawrócenie, porzucenie nałogów i podjęcie ścieżki pokoju, dobra i miłości. Drodzy Młodzi Przyjaciele! Maryja w tym świętym czasie pragnie wskazać Wam właściwą hierarchię wartości i przywrócić wiarę w sens życia przyprowadzając Was do swego Syna Jezusa Chrystusa i ucząc zasłuchania w Jego słowa. Kochane Dzieci! Maryja nasza najlepsza Matka, pragnie przez posługę kapłanów i misjonarzy ukazać Wam jak bardzo Chrystus, Jej Syn Was ukochał i jak bardzo pragnie Waszej obecności w Kościele. Czcigodni Rodzice, Nauczyciele, Katecheci, Członkowie Grup Parafialnych!!! Zechciejcie zaprosić do udziału w Misjach Świętych swoich najbliższych, krewnych, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Niech nikogo nie zabraknie w tym czasie w świątyni. Kochani Chorzy i Cierpiący! Jesteście Skarbem Kościoła. Ofiarujcie swoje modlitwy i cierpienia błagając Boga o bogate owoce misyjne w całej Waszej wspólnocie Parafialnej. Zechciejcie Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia każdego dnia, począwszy od tej 2 Niedzieli Wielkiego Postu, czyli od dzisiaj, ofiarować choć „dziesiątek różańca”, polecając intencje Misji Świętych, które przed nami. Obecny trzechletni program duszpasterski przeżywamy pod hasłem „Eucharystia daje życie”,
a ten rok pod hasłem Wielka Tajemnica Wiary”, któremu towarzyszy motto z Biblii: abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał”. Chcemy ten święty czas przeżyć pod opieką Maryi, Niewiasty Eucharystii, oraz pod duchowym przewodem św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, którego beatyfikację obchodzić będziemy 7 czerwca, wielkich miłośników Eucharystii. Niech nauczanie tych Wielkich Polaków i ludzi wielkiej wiary, stanie się nam na powrót bliskie, gdyż  byli oni nieustannie zatroskani o dobro nas wszystkich, dając wiele wskazań co do życia moralnością, miłosierdziem i troską o nasze życie rodzinne i społeczne, ale nade wszystko troską o rozwój naszej wiary. Nich zatem Duch Święty oświeci nas wszystkich swoim światłem, byśmy dobrze przygotowali się do tego wielkiego wydarzenia i jeszcze lepiej je przeżyli dzięki łasce Bożej. Z wyrazami szacunku i pamięci modlitewnej misjonarze: OO. Bernardyni.                                                                                                                                                                                                                                                                

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego

Dyżur  w każdą I, III  niedzielę miesiąca po mszy
o g.8.00. Spotkanie w innym terminie można uzgodnić telefonicznie – tel. 602 308 343. Doradca Życia Rodzinnego pani Olga Batko. Nr misji 1/2018